Μαρία Σχινά                                                                                         Εικαστικός Καλλιτέχνης